Rahmet Gecesini Anlamak

Bismillâhirrahmânirrahîm
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
„Ramazan ayɪ öyle bir aydɪr ki, o ayda Kur’ân indirilmiştir. Kur’ân ise insanlara yol göstericidir ve onda doǧruyu eǧriden ayɪrmanɪn açɪk delilleri vardɪr.“
Bakara sûresi, âyet 185
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
“Doğrusu, biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.”
Kadir sûresi, âyet 1-5
Önümüzdeki 23 Temmuz 2014 Çarşamba gecesini perşembeye bağlayan gece Kadir gecesidir.
Hepinizin malumudur ki bu sene Ramazan ayı teması Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından ‘Kimsesiz kimse kalmasın’ başlıklı konu seçildi.İslam coğrafyasında müslümanların, yine bir Ramazan ayına da, kan ve göz yaşı içerisinde girdiğini müşahade ediyoruz.Bu ızdıraplar hepimizi derinden yaralamakta ve üzmektedir.Gelin bu Ramazan ayında çevremizden kimsesiz kimse kalmasın deyip işe koyulalaım.Her canlıya rahmet ve merhamet gösterelim.Siz yerdekilere merhamet edinki göktekilerde size merhamet etsin.Siz Allahın kullarına merhamet edinki Allah ta size merhamet etsin.Bize acımayan bize merhamet etmeyen bizden değildir.Hadisi şeriflerini kendimize düstur edinerek,birbirimize karşı tavır ve davranışlarımızı,sözlerimizi ölçülü kullanmaya ve konuşurken rahmetin dilini kuşanmaya gayret göstererek kendimizi en hayırlı, 1000 hayırlı gece olan Kadir gecesine hazırlayalım.
Allah katında bazı günlerin, gecelerin ve ayların çok müstesna değeri ve önemi vardır.Bu günlerin, gecelerin ve aylarɪn özel bir yere sahip olmasɪ, o günlerde ve gecelerde önemli birtakɪm olaylarɪn gerçekleşmiş olmasɪndan kaynaklanɪr. Böyle özel zaman dilimleri, temizlenmemiz, arɪnmamɪz, yeniden canlanmamɪz ve kendimize gelmemiz, hatalarımızdan kurtulmamız özümüze dönmemiz,hayatımıza yeni bir yön vermemiz için birer fɪrsattɪr. Bu anlamda, Kur’ân’ɪn inmeye başladɪǧɪ Kadir Gecesi ve Ramazan ayɪ da Allah katɪnda ayrɪ bir öneme sahiptir.
Ramazan ayını değerli kılan faktörlerin başında ellebtteki Kur’an-ı kerimin bu ayda indirilmeye başlanması,İslamın temel esaslarından oruç ibadetinin bu ayda farz kılınmış olması ve Kadir gecesinin bu ay içerisinde yer almasıdır.
Bir müslüman olarak hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki;
İçerisinde indiǧi geceyi bin aydan daha hayɪrlɪ yapan, indiǧi ayɪ onbir ayɪn sultanɪ yapan Kur’ân, acaba kendisini okuyan, anlayan veya anlamaya çalışan, ona göre yaşamaya gayret eden bir insanɪ ne kadar hayɪrlɪ yapar ve nelerin sultanɪ yapar.Çünkü Ramazan ayını 11 aya sultan sıfatına kavuşturan Kur’an-ı Kerim dir.Kadir gecesini 1000 aydan, yaklaşık olarak 83 yıllık bir ömürden daha hayırlı kılan yine Kur’an dır. Eǧer bizler tam bir Kur’ân insanı olabilirsek, bir gecede bin ayɪ şereflendirip yücelten bu Kur’ân, bizleri ne kadar şereflendirip yücelteceğini ve cennetlerin sultanı yapacağını daha kolay anlayabiliriz .
Ramazan ayɪnɪ en güzel bir şekilde deǧerlendirebilmek için, bol bol okuduǧumuz hatimlerin, mukabelelerin yanɪna, Kur’ân’ɪ anlama, tanɪma, üzerinde düşünme ve bizlere sunduǧu ahlâkî güzelliklerle donanma faaliyetini de mutlaka ekleyelim. Orucu sadece midemize değil bütün uzuvlarımızla tumaya gayret gösterelim.Yalandan, gıybetten, dedikodudan,iftiradan insanlara elimizle veya dilimizle eza , cefa etmekten kaçınalım.Unutmayalımki efendimiz (as)in (Allahın sizin aç ve susuz durmanıza ihtiyacı yoktur)sözünü aklımızdan çıkarmayalım. Peygamber Efendimiz (sav)’in en büyük sünnetinin Kur’ân’ɪ yaşamak ve yaşatmak olduǧunu ve onun ahlakɪnɪn da tam bir Kur’ân ahlakɪ olduǧunu unutmayalɪm.

-Yönümüzü Kuran ile tayin edelim .Hayat pınarımız olan kitabımızın ayet ve sure gözelerinden kana kana içelim.
– Kur’ân, dirilere, yaşayanlara gönderilmiş bir kitaptɪr( Yasin 70). Şairin dediği gibi ;
Ya açar nazmı celilin bakarız yaprağına
Yahut okuyup üfleriz bir ölünün toprağına
İnmemiştir hele kur‘an şunu hakkıyla bilin
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için
– O, hayatɪmɪzɪn içinde, tam merkezinde olmalɪdɪr, onu tozlu raflardan ve asɪlɪ durduǧu o yüksek yerlerden indirelim.Heyhat yüce kitabımız Kur‘an !Yüksek raflardamısın , bu mu sana yakışan?

– Kararmɪş ve kirlenmiş gönülleri Kur‘anın nuruyla aydınlatalım.
– Tüm dertlerimizin ve sorunlarɪmɪzɪn çözümleri onda mevcuttur,açmazlarımız ,çıkmazlarımız, sorularımız ve sorunlarımızın çözümüde ondadır.
Sen ki onbir ayın sultanına taç
Sevabıyla ömre yâr olan gece
Çaresiz dertlere en kutlu ilaç
Kalplerde acıyı dindiren gece

Kura‘nda adına sure bulunan bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini ihya etmek ve değerlendirmek için ,Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)ramazan ayının son 10 gününde acil durumlar hariç hiç Mescidi Nebevi den çıkmazdı ve bu son günleri hep ibadetle geçirirdi. Bizlerede ibadetle geçirmemeizi tafsiye buyurdular.
Kadir gecesi,
Ramazan-ı şerifin en kıymetlı gecesidir.
Melekler ve Cebrail (as) her türlü iş için inerler
1000 aydan hayırlıdır.
Dualar kabul edilir.
Esenlik ve selamet gecesidir.
Eda edildiğinde günahlar affedilir.
Bir ömür ibadetle geçirilmiş gibi olunur.
Peygamberimizden başka peygamberlere ve ümmeti Muhammed den başka ümmetlere böyle bir gece nasip olmamış ve verilmemiştir. Zira Peygamberimiz (as) :’’Kadir gecesi bana ve ümmetime verildi, başka ümmetlere verilmedi .’’ buyurdular. Ömürlerimizin kısa olmasına rağmen rabbimizin bu ümmete ikramına dikkat ediniz lütfen.
Resulullah efendimiz, (Benî İsrail peygamberlerinden 80 yıl hep ibadet eden oldu) buyurunca, Eshab-ı kiram hayret etti. Cebrail aleyhisselam gelip, (Ya Resulallah, ümmetin o peygamberlerin, [diğer işlerin dışında] 80 yıl hep ibadet etmesine şaşıyorlar. Allah sana ondan iyisini verdi) diyerek, (Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır) mealindeki âyeti okudu. (Rıyadus-Salihin)

Kadir gecesi bizim gecemiz ,buluğ çağına erdikten sonra 60 yıl yaşayan bir müslüman kadir gecesini değerlendirecek olsa 60×83=4980 yıllık bir ömür geçirmiş ve bunu Allahın istediği gibi değerlendirmiş derecesine ve sevabına ulaşır .

Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]

(Sevabını Allah’tan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhari, Müslim]
Tabiki efendimizin bu müjdeleri ve rabbimizin bize ikramı olan bu gecenin zamanı hususunda farklı görüşler bulunmakla birlikte rivayetlerin ve işaretlerin ağırlık kazandığı zaman dilimi Ramazan ayının 27. Gecesi ni göstermektedir .İmam-ı Azam Ebu Hanife (ra) de Kadir gecesinin Ramazan-ı şerifin 27.gecesine denk geldiğini ifade etmişlerdir.Şunuda unutmayalım ki, efendimizin hadisi şeriflerinde Kadir gecesinin Ramazanın son 10 günü içerisinde aramamızı ve bu geceleri gündüzleriyle beraber iyi değerlendirmemizi emir buyurmuşlar ,efendimiz bizzat Ramazanın son 10 gününü hep itikafla geçirmişlerdir. Ramazan-ı şerif ayının 27. gecesini ihya etmek çok sevabdır. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Kadir gecesini ramazanın son on gününde arayın!) Müslim

(Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur.) İ. Ahmed

(Kadir gecesi ramazanın 27. gecesidir.)

Âlimlerimiz, (Allahü teâlâ, rızasını taatte, gazabını günahlarda, orta namazı beş vakit namazda, evliyasını halk arasında, Kadir gecesini Ramazan ayı içinde gizlemiştir) buyuruyorlar. O halde Allahü teâlânın rızasına kavuşmak için, hiçbir iyiliği küçük görmemeli! Gazabı günahlar içinde saklı olduğu için, hiçbir günahı küçük görmemeli; orta namazı kaçırmamak için, beş vakit namazı vaktinde kılmalı; evliya halk arasında gizli olduğu için herkese iyi muamele etmeli. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilmelidir.
Ecdadımızın, Kadir gecesinin kıymetinin anlaşılması ve zamanın iyi ve hayırlı işlerle değerlemdirilmesi husususnda ,(her geleni Hızır,her geceyi Kadir bil)demeleri güzel bir uyarı olsa gerek.
Ramazanın evveli rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluştur .Kadir gecesinin de içinde bulunduğu Cehennemden kurtuluş günlerini iyi değerlendirmek gerek.
Rabbimizin Zümer suresindeki (Ey günah işleyerek isyanla inkarla ömürlerini boşa harcamış, zarada olan kullarım! Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyin; Çünkü Allah bütün günahları bağışlar, o bağışlaması ve merhameti bol olan Allahtır.

Öyle ise geliniz hep beraber yeni bir sayfa açarak , tevbe ve istiğfar ile af dileyerek ,memleketimize milletimize ve tüm müslümanlara dualar ederek
yanlış ve zaralı alışkanlıklarımızı terkederek Kadir gecesini karşılayalım ve değerlendirelim. Bir müslüman böyle mübarek vakitlerde, günahlardan uzak durmalı, iteatleri, ibadetleri ve her çeşit hayır ve hasenatı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Sevilmeyen kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok öfke duymasına sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur.
Kadir gecesinin bilgiyle, hikmetle ihya etmemize ihtiyaç vardır.Mesela ilmihal okumalı,camilere gidilmeli,sohbetler dinlenilmeli,nafile ve kaza namazları kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua ve tevbe etmeli, sadaka vermeli, yoksulları sevindirmeli, bu gecenin feyzinden ölü ve diri bütün müslümanların faydalanması için dua ve yakarışlarda bulunmalıdır.Kadir gecesini ihya edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccını eda edenin, bütün günahları affolursa da, namaz, oruç ve kul borçları ödenmiş olmaz. Bunları kaza ederek, ödeyerek borçtan kurtulmak gerekir.Bu hususu da gözden kaçırmamalıyız.

Resulullah efendimiz,hz Aişe annemize Kadir gecesinde ve diğer mubarek gecelerde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî) duasını okumayı bildirmiştir. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni de affeyle)
Bin aydan faziletli, ne kadar kadri yüce!
Sayısız günahkâr kul, affa uğrar bu gece.
Tüm müslümanların Ramazan’ı şerifi ve kadir gecesi mübarek olsun Rabbim akan kan ve gözyaşlarının dinmesine,birliğimizizn ve dirliğimizin devamına ölmüşlerimizin affına ve mağfiretine vesile eylesin. Amiin

Selam ve dua ile kardeşiniz, Kadir Kınık

[show_avatar email=8 align=right user_link=authorpage show_name=true]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.